AR-MI Protect - správná volba pro Vaše bezpečí

AR-MI Protect je nízkofrekvenčný generátor špeciálne vyvinutý našou firmou na vytvorenie zvukového pozadia a vibrácií, ktoré významným spôsobom obmedzí všetky formy záznamu zvuku. A to ako priestorového odpočúvania, tak odposluchov využívajúcich snímanie z plôch interiéru (obvodové steny, okná, nábytok atď.).


odposlechy.cz

AR-MI Protect k svojej činnosti využíva štandardného šumového generátora v spolupráci s jedinečnou možnosťou exportu vybraných a uložených hlasových vzoriek osôb, ktoré v chránenom priestore konajú. Tieto hlasové vzory potom veľmi účinne zastierajú vlastné hovor chránených osôb.


AR-MI Protect umožňuje produkovať šum aj hlasové vzorky, miešať ich na jednotlivé výstupy generátora (piezovibrační meniče i reproduktory). Tým sa dosahuje podstatného zlepšenia ochrany priestoru proti záznamovým zariadením. Výkon generátora i výstup hlasových vzoriek možno miešať aj regulovať. Ide o dôležitú funkciu pre dosiahnutie ideálneho nastavenia pre rôzne podmienky chránených priestorov.


odposlechy.cz

AR-MI Protect možno jednoducho pripojiť k existujúcim rozvodom štandardných šumových generátorov, čím sa pri minimálnych nákladoch dosiahne podstatného zvýšenia účinnosti ochrany priestor.AR-MI Protect - Technické parametry


• Napájacie napätie 12 V DC (10 - 15 V)
• Spotreba max. 2 A podľa zaťaženia
• Výstupy:

  • Šum 8,8 V (hodnota uvedená pre peak to peak), f = 1003 kHz
  • Audio 2× 15 W / 8 ohm min.
  • Kapacita až 100 piezomeniče a zároveň možnosť 2 × repro
  • Nastaviteľná základná šumová úroveň 0 - 100%
  • Výstupné úrovne laditeľné pre piezomeniče i repro

• Indikácia stavu tool bar pre zobrazenie výstupných výkonov audio i šum
• Indikácia stavu pamäťových bánk
• Rozmer 118 × 58 × 187 mm
• Nastaviteľná základná šumová úroveň 0 - 100%
• Možnosť resetu pre rýchle nastavenie generátora

odposlechy.cz