Služby

  • vyhľadávanie rádiových útočných odpočúvacích prostriedkov ("ploštíc") na akejkoľvek frekvencii
  • vyhľadávanie nízkofrekvenčných odposluchov
  • vyhľadávanie skrytých videokamier
  • vyhľadávanie manipulantov a odposluchov na pevných linkách
  • stále zabezpečenie miestností proti odpočúvaniu
  • operatívne zabezpečenie proti odpočúvaniu pri V.I.P. jednaniach
  • kontrola mobilných telefónov, či nie sú manipulované
  • kontrola automobilov

Všetky uvedené služby ponúkame aj ako subdodávatelia, napr. bezpečnostným agentúram, súkromným detektívom, atď.

odposlechy.cz