Nabízená technika

AR-MI Protect - správná volba pro Vaše bezpečí

AR-MI Protect je nízkofrekvenční generátor speciálně vyvinutý naší firmou k vytvoření zvukového pozadí a vibrací, které významným způsobem omezí všechny formy záznamu zvuku. A to jak prostorového odposlechu, tak odposlechů využívajících snímání z ploch interiéru (obvodové stěny, okna, nábytek atd.).


odposlechy.cz

AR-MI Protect ke své činnosti využívá standardního šumového generátoru ve spolupráci s jedinečnou možností exportu vybraných a uložených hlasových vzorků osob, které v chráněném prostoru jednají. Tyto hlasové vzory potom velmi účinně zastírají vlastní hovor chráněných osob.


AR-MI Protect umožňuje produkovat šum i hlasové vzorky, směšovat je na jednotlivé výstupy generátoru (piezovibrační měniče i reproduktory). Tím se dosahuje podstatného zlepšení ochrany prostoru proti záznamovým zařízením. Výkon generátoru i výstupu hlasových vzorků lze směšovat i regulovat. Jde o důležitou funkci pro dosažení ideálního nastavení pro různé podmínky chráněných prostor.


odposlechy.cz

AR-MI Protect lze jednoduše připojit k stávájícím rozvodům standardních šumových generátorů, čímž se při minimálních nákladech dosáhne podstatného zvýšení účinnosti ochrany prostor.AR-MI Protect - Technické parametry


• Napájecí napětí 12 V DC (10 – 15 V)
• Spotřeba max. 2 A podle zatížení
• Výstupy:

  • Šum 8,8 V (hodnota uvedená pro peak to peak), f = 1003 kHz
  • Audio 2× 15 W / 8 ohm min.
  • Kapacita až 100 piezoměničů a zároveň možnost 2× repro
  • Nastavitelná základní šumová úroveň 0 – 100 %
  • Výstupní úrovně laditelné pro piezomeniče i repro

• Indikace stavu tool bar pro zobrazení výstupních výkonů audio i šum
• Indikace stavu paměťových bank
• Rozměr 118 × 58 × 187 mm
• Nastavitelná základní šumová úroveň 0 – 100 %
• Možnost resetu pro rychlé nastavení generátoru

Spektrální analyzátor OSCOR Green

Spektrální analyzátor a spektrální korelátor se používá pro analýzu radiového spektra v kontrolované lokalitě a v prověřované místnosti. Přístroj je výrobkem americké firmy Research Electronics Int. Hardware i software je navržen pro optimální provádění kontrol proti odposlechovým prostředkům Spektrální analyzátor pracuje v rozsahu 50kHz až 24GHz. Součástí je monitor pro zobrazení videopřenosů v normě PAL a NTSC, rekordér pro nahrávání zachycených zvuků, externí anténa. Naměřené hodnoty lze uložit a exportovat pro následnou analýzu. Přístroj provádí v automatickém režimu porovnávání zachycených a demodulovaných zvuků se zvuky v kontrolované místnosti a určuje stupeň jejich shody, a tudíž i nebezpečnosti této frekvence.


odposlechy.czMESA™ Mobility Enhanced Spectrum Analyzer

Nový spektrální analyzátor firmy REI NEW MESA ™ spektrální analyzátor je malý a přenosný přístroj, jehož funkce a možnosti jsou podstatně lepší než-li u jiných spektrálních analyzátorů své třídy. MESA má frekvenční rozsah až 6 GHz nebo 12 GHz v závislosti na modelu. Rozmítání je vyšší než 200 GHz za sekundu! MESA ™ zobrazuje celou škálu frekvenčních dat včetně rozpětí, počátečních a zastavovacích frekvencí, dB, a RBW od 10 kHz atd.


odposlechy.czORION® 2.4 HX Non-Linear Junction Detector

Jedna se o detektor nelineárních přechodů na 2. a 3. harmonickou frekvenci. Přistroj se používá na vyhledávání polovodičových součástek, obsažených v odposlechových zařízeních. Tyto polovodiče přitom mohou být zabudovány např. ve zdivu, nábytku, různých předmětech apod. Zařízení je vybaveno vysílací a přijímací anténou a vyhodnocovací aparaturou. Vysílací anténa vysílá digitálně modulovaný signál na rádiové frekvenci 2,4GHz, přijímací anténa přijímá odražené signály od ozářených materiálů. Odražená druhá harmonická frekvence signalizuje přítomnost nelineárního přechodu, např. polovodiče, třetí harmonická frekvence přítomnost kovů. Vyhodnocovací aparatura porovnává obě harmonické frekvence a vyhodnocuje, zda se jedná o zkorodovaný kov nebo polovodičový přechod.


odposlechy.czANDRE ™ Deluxe

ANDRE je ruční širokopásmový přijímač, který detekuje známé, neznámé, nezákonné a rušivé signály nebo rušení přenosu. ANDRE detekuje blízkou RF, infračervené i viditelné světlo s různými druhy modulací. ANDRE je přenosný, jeho používání je neodhalitelné. Je ideální pro vyhledání skrytých odposlechových zařízení. Histogram síly signálu zobrazuje úrovně RF, uživatelem vybrané časové intervaly od 5 sekund do 24 hodin. Nastavitelná úroveň umožňuje sputit vizuální a zvukové upozornění, pokud úrovně RF překročí prahovou hodnotu. ANDRE má dynamický rozsah 90 dB. S přiblížením ke zdroji signálu se sníží rozsah na 30 dB. Toto potlačení umožňuje uživatelům snadno sledovat malé změny v RF signálnu aktivitou na histogramu. Čítač kmitočtu generuje seznam signálů, které překročit spouštěcí úroveň. Nejsilnější signály zobrazeny na horní část seznamu a slabší jsou pak v části spodní. Signály obsluha může identifikovat a klasifikovat jako přátelské, hrozba nebo jako neznámé. Kliknutím na jakýkoli signál se zobrazí detailní informace. Veškeré zaznamenané hodnoty lze exportovat pomocí tabulek, zvukových záznamů signálu a screenshotů obrazovky


odposlechy.cz odposlechy.cz