Napíchnout mobil? Bez problému, 21. zárí 2006, jfk, Lidové noviny

Zjistit, zda jsou hovory v telefonu monitorované, je velmi obtížné. Bez speciálních prístroju má clovek šanci odposlech odhalit, pouze když má tzv. štenici prímo v telefonu.


Pokud totiž pomuže prímo operátor telefonní síte (a policie ho o to požádat muže), je odposlech prakticky nezjistitelný.


„Štenice, kterou nekdo nasadil do mobilního telefonu, využívá baterii prístroje, takže si clovek muže všimnout, že mu rapidne klesá její kapacita,“ vysvetluje reditel bezpecnostní agentury Odposlechy Thomas Havelka. Na základe tohoto zjištení se dá odposlouchávací zarízení odhalit.


Štenice - tedy miniaturní zarízení, které prenáší zvuk ze svého okolí na vzdálené záznamové zarízení - se casto využívají i pri odposleších pevných linek. Podobne jako v prípade mobilu jsou vloženy prímo do prístroje.


Avšak o mnoho úcinnejší než odposlech ze sluchátka prístroje je monitorování telefonátu prímo z ústredny. Tato varianta je obvyklá, pokud odposlechy provádí policie ci jiné složky ministerstva vnitra.


Casto používanou možností je odposlech prostrednictvím záznamového zarízení, které je skryté kdesi v místnosti a dokáže krome telefonního hovoru zaznamenat také cokoliv, co je v místnosti receno. Nejcastejším zpusobem, jak poslouchat cizí telefonáty, je však odposlech pres

mobilního operátora.


Nejenže nemáte šanci zjistit, že hovor nekdo poslouchá, ale operátor má prehled o všech hovorech v síti a Když mu je narízeno poskytnutí konkrétních hovoru, predá žadateli ze svého systému datový balík se seznamem hovoru. „Devadesát procent odposlechu, které provádí stát, je deláno tímto zpusobem,“ ríká reditel bezpecnostní agentury Havelka.


Další sofistikovanou metodou je mobilní odposlechové zarízení. Jedno z nich, nazvané Agáta, dokáže do pomerne velké vzdálenosti zjištovat a monitorovat telefonáty ve svém okolí. Ten, kdo chce poslouchat, muže napríklad sedet v aute, zatímco telefonující krácí opodál. „Predávat choulostivé informace mobilním telefonem muže v soucasné dobe jenom úplný prostácek,“ dodává Havelka.


O tom, že jsou odposloucháváni, hovorí cas od casu politici. Napríklad soucasný ministr financí Vlastimil Tlustý v roce 2003 prohlásil ve snemovne, že jeho hovory kdosi poslouchá. Jako dukaz uvedl, že v hlasové schránce našel nahrávku jednání, které vedl ve své poslanecké kancelári.
zpět

odposlechy.cz